Maja Pogačar

generalna direktorica Direktorata za stvarno premoženje na Ministrstvu za javno upravo

Maja Pogačar, generalna direktorica Direktorata za stvarno premoženje na Ministrstvu za javno upravo

Maja je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom ter podiplomska študentka na doktorskem študiju Pravo in management nepremičnin na Evropski pravni fakulteti.

Ima 18 let delovnih izkušenj s področja stvarnega premoženja države, in sicer na sistemskem nivoju, sodelovala je pri postavljanju in pisanju zakonodaje s področja sistema ravnanja stvarnega premoženja države, kot tudi na izvedbeni ravni, saj postavlja in razvija način upravljanja z nepremičnim premoženjem države po centralizaciji tega premoženja na Ministrstvu za javno upravo.  Publicirala je tudi članke s tega področja in predavala.

 

Povezani dogodki

  • sre 27. Mar, 2024 13:10

    Pregled državnih nepremičnin. Kaj sploh država ima in kdo kaj upravlja? Kakšne so potrebe po novih nepremičninah in kakšni so načrti?