Maja Koršič Potočnik

odvetnica pri Odvetniški družbi Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o.

Mag. Maja Koršič Potočnik, odvetnica pri Odvetniški družbi Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o.

Maja Koršič Potočnik je odvetnica specialistka za gospodarsko pravo in javna naročila pri Odvetniški družbi Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o. Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani, magistrski študij pa končala na Pravni fakulteti v Mariboru, kjer je tudi doktorska kandidatka. Je (so)avtorica številnih publikacij, med drugim komentarja ZJN-3 (2021), komentarja Novih posebnih gradbenih uzanc (2022), Novih posebnih gradbenih uzanc 2020 z uvodnimi pojasnili (2020), Priročnika za uporabo javnega naročanja v praksi (2019), Velikega gradbenopravnega priročnika (2018), Priročnika za uporabo javnega naročanja v praksi (2017), Priročnika za uporabo rdeče in rumene pogodbe FIDIC (2017) in drugih. Kot članica izpitne komisije deluje v okviru pridobivanja dodatnih kvalifikacij za strokovnjaka/strokovnjakinjo za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji ter v okviru pridobivanja dodatnih kvalifikacij za strokovnjaka/strokovnjakinjo za uporabo pogodb FIDIC. Kot del programskega odbora vsako leto sodeluje pri pripravi in vodenju kongresa javnega naročanja, dnevov prakse javnih naročil ter dveh dnevov gradbenega prava.

Povezani dogodki

  • sre 27. Mar, 2024 09:30

    Pozitivni aspekti uporabe FIDIC pogodbe pri večjih projektih, sofinanciranih s strani EU