Priložnosti in izzivi poslovanja slovenskega gradbenega sektorja

Priprave na program 7. konference Biznis in trendi v gradbeništvu so v polnem teku. Osrednje teme so znane, prav tako smo že razkrili  prve govorce.

V uvodu se bomo posvetili priložnostim in izzivom poslovanja slovenskega gradbenega sektorja. Prerez stanja bo naredil ekonomist Bojan Ivanc, vodja analitske skupine pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki je lani, kmalu po ujmah v kolumni v Mangerju  med drugim zapisal: »Naravna katastrofa, ki je Slovenijo prizadela v avgustu, bo po naši oceni ohranila pozitivno dinamiko realne rasti slovenskega gospodarstva, saj nadomestitev ali obnova uničenih osnovnih sredstev (zgradbe, infrastruktura, stroji, zaloge) povečuje realni BDP, medtem ko uničena sredstva niso predmet sprememb BDP.«

Na naše vprašanje, kdaj bi se po njegovi oceni lahko začeli poznati ti učinki, nam je odgovoril, da lahko od avgusta do oktobra ali novembra pričakujemo povečanje gradnje začasnih nujnih del, povezanih s čiščenjem vodotokov, zgradb in drugimi odpravami posledic naravne nesreče. »Zatem pričakujemo intenzivno povečanje del na področju inženiringa, večja gradbena dela se bodo začela delno v prihodnjem letu, končala se bodo čez pet do sedem let,« razlaga Bojan Ivanc in dodaja, da se bo večina teh del izvajala v letih 2026 do 2028.

Prvi dan konference, 26. marca pa bomo dobili sveže podatke, ki jih bo pripravil za udeležence gradbene konference.