Prezentacije govornikov

Prezentacija ---- Prezentacije govornikov ----

Predstavitev IVANC Bojan: Priložnosti in izzivi poslovanja slovenskega gradbenega sektorja

Boštjan Šefic, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, pristojen za obnovo prizadetih krajev po poplavah in plazov

Rok Fazarinc, predsednik sveta za vode, član strateškega sveta vlade za obnovo po poplavah in plazovih

Dejan Jurkovič, vodja sektorja za investicije v železnice, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo: Pregled investicij v železnice

Deli...