Osrednje teme 7. konference Biznis in trendi v gradbeništvu

Vrednost opravljenih gradbenih del se je v letu 2023 glede na leto 2022 dvignila za približno dobro petino (po SURS RS). Letos, v letu 2024, pa gradbena podjetja pri nas očitno pričakujejo občutno slabši rezultati. Najnovejše analize za letos predvidevajo okoli desetodstotni upad, okrevanje in pozitivne številke oziroma rast se znova napovedujejo šele leta 2025.

Kaj najbolj skrbi gradbena podjetja? Za katere infrastrukturne projekte se bodo lahko prihodnje leto na razpisih sploh potegovala gradbena podjetja?

Javnih naročila za gradnjo cest se krčijo. Sredstva – vseh skupaj je manj –  se prerazporejajo za sanacijo poplavnih škod in izvedbo dolgoročnih ukrepov, ki nas bodo varovali pred podobnimi podnebnimi nesrečami oziroma spremembami (potresi, poplave). Poleg tega je zdaj večji poudarek tudi na investicijah v železnice, ob vsem tem pa še vedno ne kaže obupati nad cestami, tretja razvojna os še zdaleč ni končana, širiti bo treba najbolj obremenjene odseke avtocest, prej ali slej se bosta gradili avtocesti proti Dragonji in Jelšanam …   Vse to je priložnost za gradbeni sektor.

Ne pozabimo na notranje rezerve v poslovanju, tu je prostora za izboljšave še nič koliko. Denimo:

  • Se naša gradbena stroka dovolj zaveda pomena digitalizacije  v sodobnem  času?
  • Kako izboljšati procese, kako se izogibati napakam?
  • Kako povečati produktivnost, inovativnost gradbeništva, kako slovensko gradbeno stroko dvigniti na višjo raven?
  • Kako učinkovito voditi ekipe, kako ustrezno plačevati sodelavce, da bodo motivirani in da jih bomo sploh dobili – in od kod bodo prišli?

In kako lahko k modernizaciji in predvsem stabilnosti in rasti panoge prispeva država kot največja investitorka z doslednejšim upoštevanjem zlatega pravila?  Kako naj o tem sploh razmišlja, če je upravljanje z obstoječimi državnimi nepremičninami preveč razdrobljeno, kar velja tudi za načrtovanje novih investicij?  Z drugimi besedami: država ne ve natančno, kaj sploh ima, kdo kaj upravlja – kako naj potem pametno načrtuje? Kje je pot iz te zagate?

Z odličnimi primeri iz prakse in z odgovori na zgornja vprašanja bomo postregli na letošnji konferenci Biznis in trendi v gradbeništvu.