Podrobnosti programa

Pozitivni aspekti uporabe FIDIC pogodbe pri večjih projektih, sofinanciranih s strani EU

#Predavanje

Vsebina